محصولات

چای ممتاز قرمز

 • چای 100% خالص ایرانی نوشینه
  ممتاز قرمز نوشینه
  100% خالص و طبیعی

  410000 ریــال
  آخرین بروز رسانی 10آذر 99


چای ممتاز سفید

 • چای ممتاز سفید نوشینه
  وزن خالص: 500 گرم
  100% خالص و طبیعی


  390000 ریــال
  آخرین بروز رسانی 10آذر 99


چای سلفونی

 • چای نوشینه شکسته سلفونی
  وزن خالص: 500 گرم
  تهیه شده از مرغوب ترین بوته های چای 290000 ریــال
  چای نوشینه بهاره سلفونی
  وزن خالص: 500 گرم
  تهیه شده از مرغوب ترین بوته های چای 270000 ریــال
  آخرین بروز رسانی 10آذر 99


چای ارگانیک

 • منطبق با صورت جلسه سلامت و ایمنی وزارت بهداشت از نظر کنترل میزان باقیمانده سموم
  وزن خالص 10+450 گرم
  تهیه شده از مرغوب ترین بوته های چای / خالص و طبیعی

  425000 ریــال
  آخرین بروز رسانی 10آذر 99


چای قلم نوشینه

 • وزن خالص: 400 گرم
  خالص و طبیعی
  تهیه شده از مرغوب ترین بوته های چای

  310000 ریــال
  آخرین بروز رسانی 10آذر 99

توضیحات بیشتر

design by Simia Studio