محصولات

کلوچه سنتی

 • وزن خالص 100 گرم
  تهیه شده از مرغوبترین مواد اولیه
  محتوی مغزی گردو و کشمش

کلوچه نارگیلی

 • وزن خالص 100 گرم
  تهیه شده از مرغوبترین مواد اولیه
  محتوی مغزی نارگیلی

کلوچه گردویی

 • وزن خالص 100 گرم
  تهیه شده از مرغوبترین مواد اولیه
  محتوی مغزی گردویی

design by Simia Studio