اسامی برندگان خوش شانس آذر ماه

آقای حسین معبود مژده ای از رشت

خانم سکینه وقاری باغی از زیبا کنار

آقای محمد مومنی از تهران

آقای حسین اکبری معافی از طاهر گوراب

خانم زهرا جوان حق پرست از صومعه سرا

 

 

 

 

اسامی برندگان آذر ماه در بخش توریع کننده

آقای بشیری از گوراب زرمیخ

آقای جانبازی از رودسر

بابک بدره از رشت

آقای محمود صفری از انزلی

تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه اینترنتی نوشینه محفوظ می باشد