اسامی برندگان خرداد ماه چای لنگر

آقای حسین بخشی پور از صومعه سرا

آقای حسین خشنود از رشت

خانم ثریا نیک خواه از رشت

آقای ثصادق باقر نیا از انزلی

خانم خدیجه طایفی از تهران

اسامی برندگان در بخش توزیع کننده

علیرضا هماگستر از رشت

علی خسروی از کوچصفهان

رضا سمیعی از فومن

علی اشتری از رشت

تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه اینترنتی نوشینه محفوظ می باشد