اسامی برندگان مهر ماه چای لنگر

آقای علیرضا غزل چهره از رشت

خانم طاهره مهدی زاده  از بندر انزلی

خانم منیژه موسی زاده از رشت

آقای مهدی شکیب از فارس

خانوم زهرا معصومی از تهران

اسامی برندگان در بخش توزیع کننده

آقای فلاح خرد از شهر فومن

آقای رشید جمالی از رشت

آقای حمید موسی پور از رشت

آقای فرزام بیژنگ از طاهر گوراب

تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه اینترنتی نوشینه محفوظ می باشد