اسامی برندگان آبان ماه چای لنگر

خانم عذرا مینایی از رشت

خانم مهری عضنام از رشت

آقای علی رمضانی از رضوانشهر

علی رازقی از لولمان

خانم محدثه رضایی از گورابزرمیخ

 

اسامی برندگان در بخش توزیع کننده

محمد علی سماکچی از رشت

سلمان عاشوری از رودسر

علی بخشی پور از لنگرود

سعید عظیمی از انزلی

 

تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه اینترنتی نوشینه محفوظ می باشد